De Wet der Manifestatie

De Wet der Manifestatie is de basiswet der wetten en vormt de basis van ons bestaan. Zonder deze wet zou onze energie niet in een tastbare vorm kunnen bestaan en zou ook onze Aarde en de rest van het Universum niet in vaste vormen kunnen bestaan.

We kunnen de Wet der Manifestatie ook wel het scheppingsproces noemen, het is het proces om in onze werkelijkheid datgene te creëren waaraan we in onze geest energie geven. Ofwel: ‘alles wat je aandacht geeft groeit.’ Maar hoe werkt dit proces vanuit energetisch perspectief gezien?

We weten allen dat, wanneer we een plant water geven, deze zal groeien. De plant manifesteert nieuwe bladeren; de energetische potentie die in de plant van nature al aanwezig is manifesteert zich en wordt daarmee zichtbaar en tastbaar.

Wat de méns in potentie heeft is evenmin al zichtbaar en tastbaar als de plant die zijn bladeren nog moet vormen. Echter bij de mens werkt het anders dan bij de plant. Bij de mens moet een potentie of een idee eerst alle bewustzijns-lagen doorlopen voordat een idee in de materie zichtbaar en tastbaar kan worden, ofwel gemanifesteerd kan worden in het aannemen van een uiterlijke vorm.

Alles wat we kunnen zien en vastpakken is niets anders dan samengeklonterde Kosmische energie. Ook de aarde. De Wet der Manifestatie of het pad dat we bewandelen om tot manifestatie te komen betreft een benedenwaartse stroom van energie en is daarmee een aardend proces. Dat wil zeggen dat elke vaste ofwel stoffelijke vorm die we met onze basiszintuigen kunnen waarnemen is ontstaan uit niet tastbare ofwel fijnstoffelijke Kosmische energie.

Gedachtenvormen die via onze kruin(chakra) ons bewustzijn binnenkomen banen zich een weg door onze chakra’s naar beneden. Bij het passeren van elke chakra wordt de gedachtenvorm concreter, helderder, compacter en daarmee vaster van substantie totdat het een geheel vaste vorm heeft bereikt.

Ter illustratie:

Chakra 7; kruinchakra

Corresponderend element: denken
Corresponderend werkwoord: ik weet

Via het kruinchakra valt een idee, een gedachte, een verlangen om te creëren ons te binnen. Dit is de bron van ons scheppingsproces. Een idee, gedachte of verlangen is zeer fijnstoffelijk. Het is vluchtig, uniek, ongrijpbaar en staat los van de beperkingen van ruimte en tijd. Op dit niveau kunnen we fantaseren en in onze fantasie is alles mogelijk!

Een voorbeeld van een gedachte die ons te binnen valt:
ik zou graag met mijn gezin een verre reis willen maken’

Chakra 6; voorhoofdschakra

Corresponderend element: licht
Corresponderend werkwoord: ik zie

Met behulp van visualisatie, ofwel onze verbeeldingskracht, vormt ons idee zich tot een beeld in de geest. Ons voorhoofdschakra kan worden beschouwd als een opslagplaats van visuele informatie en als een beeldscherm waarop visuele indrukken zich afspelen. De visualisaties in dit energiecentrum worden niet altijd manifest, omdat er tijdens het proces van manifestatie vaak verstoringen optreden. Deze kunnen van buitenaf komen, maar ook uit ons eigen onbewuste of vanuit een gebrek aan helderheid tijdens onze visualisatie.

Een voorbeeld van een visualisatie als vervolg op onze wens een verre reis te maken:
‘ik zie mooie natuur, een eiland, ik zie ons een rondreis maken’

Chakra 5; keelchakra

Corresponderend element: geluid
Corresponderend werkwoord: ik spreek

Wanneer ons idee doorstroomt naar het keelcentrum, kan het in woorden gevat worden, waarmee we het middels spreken, schrijven, telepathie en andere communicatievormen kunnen delen met anderen.

In vervolg op het voorbeeld van de verre reis:
‘ik bespreek mijn idee, wens of verlangen uit naar mijn partner en naar anderen in mijn omgeving’

Chakra 4, hartchakra

Corresponderend element: Liefde
Corresponderend werkwoord: ik houd van

In het hartchakra vindt de overgang plaats van scheppingsverlangen naar begeerte. Het is de plek waar geest en materie samengaan en in balans worden gebracht. Waar, in het neerwaartse stromende creatieproces, het onstoffelijke zich kan gaan omvormen richting het stoffelijke. We verbinden ons met onze liefde met dat wat we in de materie willen zetten.

In vervolg op het voorbeeld van de verre reis:
‘ik besef me; ja, dit is wat we kunnen gaan doen! En er ontstaat een sprankel van blijdschap in m’n hart. Ik ben er klaar voor om concrete stappen te gaan zetten tot het organiseren van de reis’

Chakra 3; zonnevlechtchakra

Corresponderend element: vuur
Corresponderend werkwoord: ik kan

Aangekomen in ons zonnevlechtchakra geven onze kracht, onze autonomie en onze wil energie aan ons idee en hier ontstaat de voorpret. In deze plek van levenslust ervaren we het plezier om ons idee daadwerkelijk vorm te geven. Vanaf dit niveau maken we bewust onze keuzes, we zetten ideeën om in een handeling.

In vervolg op het voorbeeld van de verre reis:
‘we verdiepen ons in de mogelijkheden, lezen ons in over een bepaald land en we starten aan de voorbereidingen zoals het boeken van tickets en accommodaties’

Chakra 2; sacraal chakra

Corresponderend element: water
Corresponderend werkwoord: ik voel

In dit gevoelscentrum verbinden ons op emotioneel niveau met het vormgeven van ons idee. We ontmoeten en ervaren de gevoelens die hiermee gepaard gaan zoals angst voor het onbekende, frustratie als de uitvoering niet direct lukt, verdriet over onmogelijkheden bij het uitvoeren van het plan, blijdschap over de dingen die wel direct lukken.

In vervolg op het voorbeeld van de verre reis:
‘we hebben nog nooit een verre reis gemaakt en vinden het spannend (angst) om deze voor ons nog onbekende weg in te slaan, we voelen ons gefrustreerd dat er geen plek is op de vlucht op de door ons geplande vertrek dag, waardoor we ons plan moeten bijsturen, we voelen teleurstelling dat we niet dat mooie natuurpark kunnen bezoeken binnen de tijdsduur van de reis, we voelen blijdschap wanneer onze voorbereidingen zo ver gevorderd zijn dat we bijna kunnen vertrekken’

Chakra 1, basis/wortelchakra

Corresponderend element: aarde
Corresponderend werkwoord: ik heb

In het basischakra vindt de daadwerkelijke manifestatie van de ons ingegeven gedachtenvorm, ons idee of ons verlangen plaats. Aangekomen in dit centrum kunnen we ons plan fysiek ten uitvoer brengen. Hier komt ons fysieke lichaam letterlijk in beweging om iets in vaste vorm te gieten.

In vervolg op het voorbeeld van de verre reis:
‘we stappen in het vliegtuig en starten aan onze reis’

Samengevat:

De kosmische energie stroomt binnen via de kruin en blijft gedurende het gehele manifestatie-proces binnenstromen en het proces beïnvloeden. Gedurende het benedenwaartse proces kan er op elk chakraniveau input ontstaan (via contact met anderen, via nieuw opgedane inzichten, via bestuderen van informatie) die ook weer alle fases van het proces doorlopen. De gedachtenvorm passeert alle chakra’s:

7 idee
6 beeld
5 uiting
4 verbinding
3 wil
2 gevoel
1 uitvoering

Persoonlijke ontwikkeling

 Het gehele creatieproces is een voortdurende uitnodiging om onszelf te ontwikkelen. Eenvoudige creaties, zoals het bereiden van het avondeten, zijn snel gemanifesteerd; we bedenken wat we willen eten, zoeken de ingrediënten bij elkaar en voor we het weten staat er een complete maaltijd op tafel.

Complexere creaties, zoals bijvoorbeeld het starten van een eigen bedrijf, hebben meer nodig om te kunnen manifesteren. Bij een dergelijke creatiewens zijn veel meer facetten betrokken en binnen die afzonderlijke facetten kunnen we in onszelf hobbels tegenkomen die vragen om persoonlijke ontwikkeling. Zoals de spanning over financiële onzekerheid. Hoe ga ik daarmee om? In de basis gaat dit om onze overleving. Hoe kan ik me veilig voelen bij financiële onzekerheid? En daar ligt dan een uitnodiging tot persoonlijke groei.

N.B. over de kenmerken van chakra’s worden boeken vol geschreven. Voor deze blog gaat het te ver om tot in detail in te gaan op al deze kenmerken. Het biedt wel een globaal inzicht in de basiskenmerken van de chakra’s.