Een energetische visie op ziekte en gezondheid

Bij energetische therapie gaat men er vanuit dat elke lichamelijk en psychische klacht terug te vinden is in het energieveld.

Hoe werkt dat dan?

Een paranormaal energetisch therapeut leert zijn/haar voelsprieten dusdanig te finetunen, dat hij/zij de verschillende frequenties waaruit ons energieveld bestaat, kan onderscheiden. Zo hebben de verschillende lagen van het energieveld, ofwel de aura, een andere frequentie en ook de chakra’s hebben ieder hun eigen trilling.

Door het gebruik van verschillende zintuigen kan een energetisch therapeut waarnemen waar energie stroomt en waar niet. Zelf ben ik hierin voornamelijk heldervoelend, maar inwendig zien en helder weten zijn mij ook niet onbekend.

Een oefening tijdens mijn opleiding

Een leuke oefening die we tijdens de opleiding deden was de volgende; de docente concentreerde zich op één van haar chakra’s, activeerde de energie hierin, en wij als studenten stonden op anderhalve meter tegenover haar met de opdracht om waar te nemen welke frequentie en daarmee welk chakra dominant werd in haar energiesysteem. Natuurlijk schreef zij vooraf op een briefje welk chakra ze zou activeren, ter controle en bevestiging van onze waarneming. En wat bleek, oefening baart kunst; een kwestie van finetuning.

Gewoon boodschappen doen!

Nu denken mensen weleens dat een energetisch therapeut de hele dag aura’s waarneemt en mensen observeert. Ik kan niet voor anderen spreken, maar in mijn geval is dat niet zo, daar zou ik helemaal gek van worden! Op de een of andere manier heb ik al jong geleerd om me af te sluiten voor deze overload aan informatie, en heb ik juist tijdens mijn opleiding mogen leren om me hier in contact met cliënten weer voor te openen. En dat is wel zo handig; als het nodig is, dus als een cliënt mij bezoekt, kan ik met gebruik van m’n zintuigen mijn werk doen, maar in de supermarkt kan ik me gewoon bezig houden met de boodschappen 😊.

Wat kan een energetisch therapeut tegenkomen in het energieveld?

Energetisch therapeuten kunnen verschillende scholingen hebben gevolgd en hebben daarbij hun eigen reeds aanwezige helende vermogens in zich. In de scholing die ik volgde heb ik o.a. geleerd te werken met:

 • Energetische Velden (de lagen van de aura, waaronder de fysieke laag, de emotionele laag en de mentale laag)
 • Chakra’s (voelen, zien en herstructureren)
 • Energiekoorden (zuiveren)
 • Organen (herstructureren op verschillende niveaus)
 • Lifehood (vorige levens helen)
 • De hogere chakra’s (waarnemen)
 • Ruggenwervels (schonen op verschillende niveaus)
 • De Haralijn (herstellen en bekrachtigen)
 • De Core Star (de Wezensster; helen)
 • Hersenstructuren (helen en balanceren)
 • Lagere energieën (uitfilteren)
 • Keylontische codes (helen)

Tijdens en kort na mijn opleiding paste ik het energiewerk toe precies zoals mij dat was aangeleerd. Toen ik dat eenmaal goed beheerste kon ik wat gaan loslaten en meer gaan werken met de helende vermogens die al in mij aanwezig waren. Vanuit deze combinatie is een mooie en geheel eigen manier van helen ontstaan.

Het energieveld volgen

Tijdens een behandeling volg ik altijd het energieveld van de cliënt. Het energieveld van de cliënt is bepalend in waaraan er gewerkt mag worden. Bijvoorbeeld; stel dat een cliënt tijdens de intake aangeeft dat hij last heeft van zijn rechter knie, maar ik kom tijdens de afstemming een blokkade in zijn linker schouder tegen, dan zal ik gaan werken aan die linker schouder. Het energieveld geeft op dat moment immers aan dat daar gewerkt mag worden.

Ik vergelijk het wel eens met een stapel stenen. Stel; er ligt een stapel stenen voor je op de grond en onderaan de stapel ligt een gebroken steen. Wanneer je direct grijpt naar de onderste steen, stort de hele stapel in. Wanneer je rustig een voor een de stapel afbouwt, kom je ook bij de gebroken steen, zonder dat het een rommel wordt.

Het volgen van het energieveld van een cliënt maakt energetische therapie zo tot een veilige behandelmethode; er wordt nooit meer aangeraakt dan wat een cliënt op dat moment aankan.

Een stukje theorie

Voor wie daar belangstelling voor heeft; een stukje theorie over de werking van ons energiesysteem

Het multidimensionale energie-bewustzijnssysteem van mensen (ofwel the Human Energy Consciousness System) bestaat uit:

 • De black velvet void, grofweg vertaald als ‘zwarte fluwelen leegte’. Dit is een veld van krioelende ongemanifesteerde energie dat overal in en om ons heen aanwezig is. Binnen de natuurkundige quantummechanica ook wel bekend als het zero point field, het nulpuntenergieveld.
 • De Core Star, ofwel Wezensster. Dit is de diepste dimensie van ons ‘zijn’. Het is de natuurlijke goddelijke bron van het leven, de bron van leven binnenin ons.
 • De Hara (-lijn), welke bestaat uit een verticale buis van licht in het centrum van ons lichaam. De Hara-dimensie kun je opvatten als zijnde je intentie of het doel van je leven. De hara heeft een belangrijke rol in het succesvol incarneren en het kunnen uitwerken van je intentie of levensdoel.
 • Het menselijke energieveld, welke bestaat uit aura, chakra’s en meridianen.
 • Het fysieke lichaam.

Vanuit de zwarte fluwelen leegte, ofwel vanuit het multidimensionale, ogenschijnlijke niets, ontspringt de Goddelijke Bron, onze levensbron.

Deze Goddelijke Bron vormt de basis van de Hara; de dimensie van waaruit op zielsniveau de wens ontstaat om iets te leren in het leven als mens op aarde.

Onze Hara voedt ons menselijke energieveld.

Het menselijke energieveld bestaat uit een aura, chakra’s, meridianen en het fysieke lichaam.

Onze aura voedt onze chakra’s waarbij het hart van elk chakra in verbinding staat met onze hoofdmeridiaan. Deze hoofdmeridiaan vertakt zich in vele meridianen die energie transporteren naar alle delen van ons fysieke lichaam.

Conclusie

Als we er binnen de energetische therapie vanuit gaan dat energie voorafgaat aan materie, dan kunnen we concluderen dat afwijkingen in materie (fysieke en mentale klachten) worden voorafgegaan aan afwijkingen of blokkades in de energievoorziening. En daar ligt het werkveld van de energetisch therapeut.

Meer weten?

Heb je belangstelling om meer te weten te komen over het menselijke energieveld? Dan kan ik je de boeken van Barbara Brennan van harte aanbevelen!