Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Querius verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Querius verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling in een dossier. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Ook kunnen in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk kunnen zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.


Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk Querius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Vanwege het afhandelen van uw betaling, zoals voor het uitschrijven van een nota en voor de financiële administratie
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Querius zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij volg ik de in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) vereiste bewaartermijn 20 jaar.


Delen met anderen

Praktijk Querius deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Querius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek

Praktijk Querius gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hieronder vermeld adres. Praktijk Querius zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Praktijk Querius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hieronder vermeld adres.


Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Querius, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Douwes Dekkerlaan 64
Postcode en plaats: 2662 AL Bergschenhoek
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 27348515
Telefoonnummer: 06-42 31 64 29