Volwassenen

“Alles is energie en energie wil stromen als water in een rivier”

In ons energiesysteem ligt heel veel informatie opgeslagen, zoals onverwerkte ervaringen, verdriet, boosheid of angst. Vaak zijn we ons hier niet van bewust en hoeven we hier ook niets mee. Als dergelijke emoties zich echter opstapelen en we ze langdurig met ons meedragen, bewust of onbewust, dan kan dit de energiestroom gaan blokkeren en tot klachten leiden.

Zie het als een rivier die stroomt. Af en toe wordt er een kei (ervaring/emotie) in gegooid. Een enkele kei in een rivier blokkeert de doorstroming niet. Vaak wordt de kei door de stroming als vanzelf verplaatst naar een plek waar het de doorstroming niet blokkeert, of gaat deze mee in de stroming. Soms echter, komen er grote keien in de rivier terecht, of heel veel kleine, kort achter elkaar. Dan ontstaat er een klein dammetje in de rivier, het water moet er omheen gaan stromen of de stroming stagneert. Om ervoor te zorgen dat de rivier weer volledig vrij kan stromen, is er soms wat hulp van buitenaf nodig.

Zo kun je energetische therapie zien. Als wat hulp van buitenaf bij het opruimen van de keien in je rivier, zodat energie weer vrij kan stromen en er heling op kan treden op lichamelijk en geestelijk niveau.

In mijn praktijk kom ik onder andere hulpvragen tegen die gerelateerd zijn aan:

  • fysieke klachten als gevolg van een ongeval, een ziekte of een operatie (zoals o.a. whiplash-klachten, reumatische aandoeningen, neurologische aandoeningen)
  • stress-gerelateerde klachten (zoals o.a. nek- en schouder- en rugklachten, vermoeidheid, burn-out, slaapproblemen)
  • psychische problematiek (zoals o.a. depressiviteit, emotionele disbalans, ADHD)
  • klachten als gevolg van hooggevoeligheid (zoals overprikkeldheid, slaapproblemen, onverklaarbare spanningsklachten)

Werkwijze

Een eerste afspraak start met een intakegesprek, om helder te krijgen wat uw hulpvraag is. Vervolgafspraken worden voorafgegaan door een kort gespreksgedeelte. Dit gespreksgedeelte kan helpen bij de bewustwording van de oorzaak van klachten.
Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de hulpvraag. Bij de vierde afspraak evalueren we de voortgang en bespreken we hoe de behandeling voort te zetten. Doorgaans is er na drie behandelingen al een vermindering van klachten waarneembaar.
De behandeling vindt plaats op de behandeltafel, waarbij u uw kleding aan houdt en alleen uw schoenen hoeft uit te doen.