Elektrohypersensitiviteit (EHS)

Bij elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid, ervaren mensen klachten als gevolg van elektromagnetische velden, veelal veroorzaakt door apparaten. Denk hierbij aan alledaagse voorwerpen zoals de mobiele telefoon, DECT-telefoon, televisie, PC, modem, spelcomputer, lampen en dimmers.

Fysiek aarden

Net zoals apparatuur geaard kan worden, kunnen wij mensen onszelf ook aarden. Dit kunnen we fysiek doen, door ons lichaam letterlijk te verbinden met de aarde. Bijvoorbeeld door op blote voeten door het gras te lopen, of door een geaard voorwerp vast te pakken zoals een radiator of de kraan.

Als mens bestaan we echter niet alleen uit een fysiek lichaam, we hebben ook een energetisch lichaam dat ons omringt. Net zoals de aarde waar we op leven. De aarde bestaat uit een fysiek deel; het deel dat voor ons tastbaar is. Daarnaast heeft de aarde ook een energetisch lichaam: in de vorm van een magnetisch veld.

Energetisch aarden

Naast de fysieke verbinding die we met de aarde kunnen hebben, kunnen we ons ook energetisch verbinden met de aarde. Een energetische verbinding met de aarde helpt ons om opgebouwde spanningen te gronden, net zoals wanneer we dat fysiek doen.

Waarom gaat dit niet bij een ieder als vanzelf?

Als we de mens vanuit energetisch en holistisch perspectief bekijken, bestaan we uit een lichaam, een geest en een ziel. Vanaf de conceptie maakt de ziel contact met de mens-in-wording, dit is een incarnatieproces. Ons lichaam is zeer intelligent en ‘onthoudt’ alle ervaringen die we in ons leven opdoen. Voor onze ziel kan het hierdoor soms moeilijk zijn om ons lichaam volledig te ‘bewonen’. Dit maakt dat onze energie zich deels terug trekt. Wanneer energie dit doet, kan er geen goede doorstroming zijn en is een goede aarding niet altijd mogelijk. Fysiek is die aarding er dan wel, maar energetisch niet. Dit kan tot een scala aan klachten leiden.

Energetische therapie bij elektrohypersensitiviteit (EHS)

Wanneer iemand met klachten als gevolg van EHS zich aanmeldt voor energetische therapie, gaan we aan het werk in het energieveld. Een energetisch therapeut zoekt naar de blokkades in de energiestroom en begeleidt bij het weer laten doorstromen van de energie. Hierbij ontstaat er bewustwording; hoe voelt het om energetisch gegrond te zijn? Hoe kan ik mijzelf energetisch leren verbinden met de aarde?