Ziejem?

Gisteravond was de praktijkruimte omgetoverd tot vergaderruimte, vanwege een intervisiebijeenkomst met een aantal collega’s uit de VL-groep (Verbind Lokaal-groep) uit Lansingerland. De behandeltafel diende prima als vergadertafel!

In eerdere intervisies werkten we met de socrates-methode; een zeer gestructureerde methode waarbij één deelnemer een casus inbrengt die geheel wordt uitgediept. Voor de inbrenger van de casus is dit meestal een intense beleving, voor de andere deelnemers heel leerzaam. Communicatieve vaardigheden worden aangescherpt waarbij er in verschillende rondes uitsluitend open vragen mogen worden gesteld, gericht op verheldering van het probleem.

Andere methode

Tijdens de intervisie van gisteravond hebben we met een andere, non-verbale methode gewerkt, te weten de Ziejem-methode (staat voor Zie je ‘m 😉). In tegenstelling tot de meeste intervisiemethodes, brengen bij de Ziejem-methode alle deelnemers een casus of probleemstelling in.

Na een bak thee, een uitleg over deze intervisiemethode en een korte afstemming had een ieder een probleemstelling in gedachten en zo gingen we aan de slag.

Hoe werkt de methode Ziejem?

Bij de  Ziejem-methode werken alle deelnemers met een andere kleur pen of stift. De deelnemers starten gelijktijdig met een blanco A4-vel voor zich en hierop maken zij ieder voor zich een tekening van de probleemstelling of casus die hij/zij in gedachten heeft.

Zodra elke deelnemer zijn casus getekend heeft, worden de tekeningen doorgegeven aan de linker buurman of buurvrouw. Diegene stemt zich vervolgens intuïtief af op de tekening en de associaties die daarbij opkomen voegt hij/zij vervolgens toe aan de tekening. Hierna wordt het blad opnieuw naar links doorgegeven, net zolang tot elke deelnemer zijn eigen tekening weer voor zich heeft liggen. En dan… is het verrassend om te zien wat er op papier gekomen is! Daarvoor namen we dan ook even de tijd, om de beelden tot ons te nemen.

Eigen kracht en wijsheid!

In de volgende fase van deze methode vertelt elke deelnemer wat zijn ingebrachte probleemstelling of casus was en vervolgens hoe hij de tekeningen en aanvullingen van de anderen interpreteert. Hierbij nemen de anderen een luisterende houding aan. Wanneer iemand bijvoorbeeld een penseel bij iemands casus heeft getekend, maar de casusinbrenger ziet er een wortel in en zegt ‘wat een goed idee, ik ga gezonder eten!’,  dan laat je het daarbij. Kun je wel denken dat je penseel eigenlijk bedoeld was als advies om iets creatiefs te gaan doen, zoals schilderen, maar dat is niet wat je dan nog gaat vertellen. De casusinbrenger ziet een wortel in jouw penseel, en kan wat met dat inzicht!

Deze fase van het bespreken is wel het leukste deel van de Ziejem-methode, en ook het krachtigste; de inbrenger ‘leest’ zijn eigen oplossingen in de aangebrachte tekeningen! Deze methode doet dan ook een beroep op een ieders eigen kracht en wijsheid. Eigen inzicht werkt immers het beste!

In de praktijk

Natuurlijk waren de gisteravond ingebrachte casussen serieus en leidden de tekeningen tot een nieuwe kijk op de ingebrachte probleemstellingen, maar de interpretatie van de tekeningen was op sommige momenten ook hilarisch! Daarmee hebben wij de Ziejem-methode ervaren als een goede afwisseling op de gebruikelijke socrates-methode en we zullen deze vast en zeker nog eens toepassen.

Op de foto boven zie je mijn ingebrachte probleemstelling met daarbij de aanvullingen van mijn collega’s. Hiernaast de tot vergaderkamer omgetoverde praktijkruimte. Ik kijk terug op een super leuke, creatieve en leerzame intervisiebijeenkomst!